Namn
Tingvallavägen 22

Tingvallavägen 22

Föreslagen budstart

3 850 000 SEK

eller högstbjudande

Vallentuna, Västra Bällsta

Tingvallavägen 22, 186 50 Vallentuna

Välkomna till Vallentunas kommande gräddhylla! Lugnt och vackert belägen tomt i barnvänlig miljö nära Vallentunasjön. Tingvallaområdet är ett nybyggarområde i Västra Bällsta, motsvarande och strax norr om det tidigare snart färdigbyggda och mycket populära Uthamra. Här finner du samma närhet till allt men här finns fortfarande möjlighet att som nu komma över en av de sista bra tomterna. Generös byggrätt. Huvudbyggnaden får ha en max byggnadsarea 200m² och bruttoarea 250m². Tillfälle att själv välja och bygga ditt eget drömhus då tomten ej är kopplat till speciell husleverantör så valet av hus står er fritt.
Väg och VA avgifter tillkommer.

Tingvallavägen 22

Föreslagen budstart

3 850 000 SEK

eller högstbjudande

Tomt 1 199 kvm
Taxeringsvärde 1 383 000 SEK
Bef. pantbrev 4 000 000 SEK

Allmänt om fastigheten

Upplåtelseform Friköpt
Taxeringskod 210
Taxeringsvärde 1 383 000 SEK
Bef. pantbrev 4 000 000 SEK
Vatten/avlopp Kommunalt vatten året om. Kommunalt avlopp. Köparna skall även erlägga avgiften för VA anslutning 228.780:- till säljaren vilken tidigare ägare redan erlagt. Detta belopp tillkommer till köpeskillingen.
Tomt
Areal: 1 199 kvm
Typ: plan trädgårdstomt
Servitut etc. Andel i samfällighet/GA: Bällsta S:14, GA:53 Ändamål: Väg.

Byggnad

Fastighetsbet. Bällsta 2:1262

Allmänt om Tomten

På fastigheter med minsta tomtstorlek om 1 000 m2 är största tillåtna byggrätt (e2):

Huvudbyggnad: 200 m2 byggnadsarea* och 250 m2 bruttoarea*.
* Med byggnadsarea avses den area som en byggnad upptar på marken och med bruttoarea avses area av mätvärda delar av alla våningsplan.

För hela planområdet gäller:
o Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från tomtgräns. Garage/carport/förråd ska placeras minst 1 meter från tomtgräns till granne och 6 meter från gata.
o Huvudbyggnader får uppföras i högst två våningar med högsta tillåtna byggnadshöjd om 7 meter och högsta tillåtna nockhöjd om 9 meter.
o För komplementbyggnader regleras högsta tillåtna byggnadshöjd till 3 meter. Vind får inte inredas.
Högst två komplementsbyggnader får uppföras per tomt, till en största sammanlagd yta om 60 m2, varav den största får vara högst 40 m2.

För ytterligare information se bilagd detaljplan och plankarta.

För vidare funderingar kring detaljplan och eventuella bygglov, vänligen kontakta följande:
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Vallentuna kommun har telefonnummer
08-587 850 00.
Bygglovavdelningen har öppet vardagar 09:00-12:00 och nås på 08-587 851 30.

Gatumarksersättning tillkommer att belasta tomten med ett ännu inte fastställt belopp (ca 250.000:-).
Köparna skall även erlägga avgiften för VA anslutning 228.780:- vilken tidigare ägare redan erlagt. Detta belopp tillkommer till köpeskillingen.

Kostnader för el-taxa enligt Elverket i Vallentuna:
Normal anslutningsavgift upp till 25A är 27 625 kr per abonnemang.
Fastighetsägare/markexploatör schaktar och lägger gulrör (50mm med slät insida) på respektive tomt så kommer elverket och drar servicekabel fram till mätarplats.

Fastighetsmäklaren informerar

Västra Bällsta ligger några km söder om Vallentuna centrum, vackert invid Vallentunasjön. Här finns förskolor, skola samt närhet till ICA Kragsta. Barnvänligt område nära kommunikationer och med gångavstånd till centrum.
SE FULLSTÄNDIG BESKRIVNING DÖLJ FULLSTÄNDIG BESKRIVNING