Namn
Milles Väg 3

Milles Väg 3

Föreslagen budstart

2 995 000 SEK

eller högstbjudande

Vallentuna, Västra Bällsta

Milles Väg 3, 186 50 Vallentuna

Två granntomter ska säljas, så passa på att välja din granne och bygga hus på Vallentunas gräddhylla! Vackert belägna tomter i idyllisk miljö nära Vallentunasjön. Fina tomtmarker med generös byggrätt. Byggnadsarea 200m² och bruttoarea 300m² gäller för Milles Väg 3. Tillfälle att skapa ditt eget drömhus! Då tomten ej är kopplat till speciell husleverantör står valet av hus dig fritt. Obs: denna tomt är bebyggd med ett gammalt hus som bör rivas, rivningslov sökes av köparen. Anslutningsavgifter tillkommer.

Milles Väg 3

Föreslagen budstart

2 995 000 SEK

eller högstbjudande

Tomt 1 044 kvm
Taxeringsvärde 1 970 000 SEK

Allmänt om fastigheten

Upplåtelseform Friköpt
Taxeringskod 220
Taxeringsvärde 1 970 000 SEK
Vatten/avlopp Kommunalt V/A, bekostas av köparen
Tomt
Areal: 1 044 kvm
Typ: skogstomt
Servitut etc. Andel i samfällighet/GA: Bällsta FS:5 Last, Avtalsservitut: Väg, 01-IM4-27/57

Byggnad

Fastighetsbet. Bällsta 2:271

Allmänt om Tomten

På tomten står ett äldre hus i dålig skick. Detta får köparen riva men måste även ansöka om rivningslov hos kommunen.


Per fastighet är största tillåtna byggnadsarea och bruttoarea för huvudbyggnad 200m² respektive 250m².
Per fastighet får högst 2 komplementbyggnader uppföras till en största sammanlagd byggnadsarea om 60 m², varav den störta får vara 40m².


För ytterligare information se bilagd detaljplan och plankarta.
För vidare funderingar kring detaljplan och eventuella bygglov, vänligen kontakta följande:
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Vallentuna kommun har telefonnummer
08-587 850 00.
Bygglovavdelningen har öppet vardagar 09:00-12:00 och nås på 08-587 851 30.

Kostnader för el-taxa enligt Elverket i Vallentuna:
Normal anslutningsavgift upp till 25A är 27 625 kr per abonnemang.
Fastighetsägare/markexploatör schaktar och lägger gulrör (50mm med slät insida) på respektive tomt så kommer elverket och drar servicekabel fram till mätarplats.

Mer information finns här:
Information el-taxa, http://www.elverket.se/bygga-nytt
Om du har frågor kring det här ring Elverket i Vallentuna direkt på: 08-511 866

HUSFÖRSLAG!
Nedan finner ni länkar till några populära husleverantörer.
SmålandsVillan:http://www.smalandsvillan.se/vara-hus/sok-hus/
Myresjöhus: http://www.myresjohus.se/vara-hus/sok-hus/
Götenehus: http://www.gotenehus.se/villa-tomt/vara-hus
A-hus: http://www.a-hus.se/vara-hus

För ytterligare husförslag, se: http://hus365.se

Fastighetsmäklaren informerar

Västra Bällsta ligger några km söder om Vallentuna centrum, vackert invid Vallentunasjön. Här finns fina grönområden, skid- och skridskomöjligheter på vintern och vackra promenadstråk. Närhet till förskolor, skola samt ICA KragstaHär finns förskolor, skola samt närhet till ICA Kragsta. Barnvänligt område nära kommunikationer och med gångavstånd till centrum.

Kommunikationer:

Roslagsbanan tar dig från Bällsta station till Stockholms innerstad på ca 25-30 minuter.

För utbud av tåg- och busslinjer, se www.sl.se. Till/från Vallentuna centrum går bussar till tunnelbanan i Danderyd samt till Upplands-Väsby och Täby. Skoltidsanpassade lokala busslinjer trafikerar glesbygd - tätorter, och det finns en lokal ringlinje i Vallentuna tätort.

Med bil är det ca 3 mils färd till Stockholms innerstad.

Till Arlanda kommer man kommunalt via buss 524 från Vallentuna C till Upplands-Väsby stn där man byter till Upptåget som går direkt till Arlanda. Total restid från centrum ca 45 min.

Med bil är det ca 3 mils färd till Arlanda.

Kommuninformation:

För information om t ex skolor och förskolor, sport-, fritids- och kommunaktiviteter, besök kommunens innehållsrika hemsida, www.vallentuna.se.
Föräldrar som kan styrka en kommande bostadsadress i Vallentuna får ställa sig i kö till barnomsorg redan efter ett köpekontrakt tecknas, alltså innan tillträde av bostaden skett. På http://skolval.vallentuna.se görs ansökan och kopia på köpekontrakt skall också skickas till
Barn- och ungdomsförvaltningen
Vallentuna kommun
Box 29
186 21 Vallentuna

Vallentuna centrum har ett stort utbud av butiker och service, se www.vallentunacentrum.se.

Kommunen består till stor del av naturmark med ett flertal mindre tätorter insprängda. Vallentunasjön i sydväst sträcker sig till hälften in i Täby kommun. Vid sjön finns promenadområden och vintertid plogas isen för skridskoåkning. I anslutning till Vallentunasjön ligger Kvarnbadet som har en tempererad 50m-bassäng, simskolebassäng, plaskdamm, dusch, kiosk, servering och minigolf. Öppet från ca mitten av maj till ca början av september. I Vallentuna centrum finns det även ett badhus och ett modernt gym som drivs av Gym & Sim. I östra Vallentunas skogar finns många mindre sjöar samt Garnsviken som har kontakt med Trälhavet via Åkers kanal i Åkersberga. Mitt emellan Vallentuna centrum och Karby ligger naturreservatet Angarnssjöängen.

* Ska du sälja din bostad? Ring oss för en kostnadsfri värdering! * Jägholm Norrortsmäklarna - det fristående personliga företaget med de stora resurserna i Norrort. Tfn 08-511 733 55

De som deltar i budgivningen godkänner att budgivningslistan kan komma att delges köparen och säljaren, där namn & telefonnummer på budgivarna framkommer.
I vår roll som fastighetsmäklare är det viktigt att förmedla information mellan köpare och säljare utan att påverka denna. Alla bud vilka framförs till oss före kontraktsskrivningen måste vi förmedla till säljaren, detta oavsett om budgivningen kan verka "avslutad". Detta för att låta säljaren fatta sitt beslut. Köpet är alltså ej klart förrän kontraktet är undertecknat. Se vår hemsida för mer information angående budgivning, eller be mäklaren om mer skriftlig information.
SE FULLSTÄNDIG BESKRIVNING DÖLJ FULLSTÄNDIG BESKRIVNING