Namn
Mellansjövägen-Nolsjövägen

Mellansjövägen-Nolsjövägen

Österåker

Såld

Mellansjövägen-Nolsjövägen, Ljusterö, Österåker

Unikt tillfälle att köpa denna tilltalande hörntomt! Här finns möjligheten att bygga drömhuset på över 200 kvadratmeter, garage på hela 40 m² i byggnadsarea samt en komplementbyggnad på 50 m².
Tomten är väl uppmärkt, åk förbi och titta eller kontakta mäklaren för bokad visning.

Fastighetsmäklare

Visningar

Kontakta mäklaren för mer information.

Såld

Kort fakta

  • 1 687 kvm

Djupet på tomten går flera meter in i trädområdet

Väldigt bra detaljplan

Naturskönt läge

Nära Ljusterö torg samt bussar!

Naturskönt

Bra ytor att bygga på

Framsidan av tomten

Här kan man bygga en rejäl infart till tomten

Naturskönt

Jägholm Norrortsmäklarna

Nyfiken på din bostads värde?

Fyll i formuläret nedan och boka en aktuell värdering av din bostad. Vi kontaktar dig så snart som möjligt.

Situationsplan, ingen byggnad står där i dagsläget

I närheten

Mellansjövägen-Nolsjövägen

Ljusterö, Österåker

Unikt tillfälle att köpa denna tilltalande hörntomt! Här finns möjligheten att bygga drömhuset på över 200 kvadratmeter, garage på hela 40 m² i byggnadsarea samt en komplementbyggnad på 50 m². Kommunalt vatten och avlopp samt fiber finns vid tomtgränsen. Detaljplanerat område. Bara ca 200 meter från Ljusterötorg, även närhet till Ljusterö skola, dagis och fritids. Passa på och köp i ett av Österåkers mest "up and coming" område! Tomten är väl uppmärkt, åk förbi och titta eller kontakta mäklaren för bokad visning.

Övrigt om tomten

Då tomten tillhör gemensamhetsanläggningen Ljusterö Skärgårdsby ger det tomtens ägare tillgång till områdets kommande poolanläggning.

Fastigheter med minsta tomtstorlek om 1 500 m² är största tillåtna byggrätt (e2):
Huvudbyggnad (e5):
Högsta tillåtna byggnadsarea för varje huvudbyggnad är 130 m²
Utöver detta får uppföras:
1: Ett friliggande garage med högst 40 m² byggnadsarea.
2: En komplementbyggnad med högst 50 m² byggnadsarea, som får användas som additionsbostad.
* Med byggnadsarea avses den area som en byggnad upptar på marken och med bruttoarea avses area av mätvärda delar av alla våningsplan.

För hela planområdet gäller:
o Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från tomtgräns. Garage/carport/förråd/komplementbyggnad ska placeras minst 2 meter från tomtgräns till granne och 6 meter från gata.
o Huvudbyggnader får uppföras i högst två våningar med högsta tillåtna byggnadshöjd om 7 meter och högsta tillåtna nockhöjd om 9 meter. Souterrängvåning är tillåten utöver angivet högsta antalvåningar (v1).

För ytterligare information se bilagd detaljplan och plankarta.

För vidare funderingar kring detaljplan och eventuella bygglov, vänligen kontakta följande:

Du kan ringa till Österåkers kommun på 08-540 810 00 och kopplas vidare till samhällsbyggnadsförvaltningen. Växeln är öppen måndag-torsdag klockan 8-17 och fredag klockan 8-16.

Teknisk försörjning enligt detaljplan från 2012:

Vatten och avlopp
I planprogrammet föreslås att Mellansjös bebyggda delar blir ett VA-verksamhetsområde i enlighet med kommunens VA-strategi. Österåkersvatten AB föreslås bli huvudman för VA-verksamhetsområdet och ansvara förerforderlig nätutbyggnad. En första etapp av den nya bebyggelsen bedöms kunna inrymmas inom befintlig reningsverkskapacitet.
Vattenförsörjningen till Mellansjö sker idag i enskild regi. I samband med förtätning och utbyggnad av bostäder i området förutsätts att det allmänna verksamhetsområdet utökas till att även omfatta renvatten. Ny renvattenledning från Skärgårdsstad på fastlandet planeras. När denna färdigställs ska befintliga vattentäkter bibehållas som reservvattentäkter.
Dagvatten ska hanteras enligt kommunens dagvattenstrategi och normalt omhändertas lokalt. Avrinning utformas i enlighet med gällande normer.
Anslutning till vatten och spillvatten med en huvudbyggnad samt tomtyta om 1750m² ligger anläggningsavgiften idag på 234 675 kr. (taxa 2017)
För varje tillkommande bostadsenhet, tex additionsbostad, attefalls hus el dyl, tillkommer 38 000kr.


El
E.ON ansvarar genom nätkoncession för elförsörjningen av Mellansjö. På den föreslagna parkeringsplatsen norr om förskoleområdet finns byggrätt i en våning för en transformatorstation. Ett 6 m brett u-område för elledningar finns omedelbart norr om gränsen till fastigheten Mellansjö 1:3 i planens östra del. Anslutningskostnader för 25 A är 27 625 kr ink moms.

IT
Bebyggelsen vid Ljusterö Torg har tillgång till bredband via fibernät. I samband med utbyggnad av VA-verksamhetsområdet bör det ges förutsättningar för bredbandsutbyggnad. Vid nedläggning av el-ledningar i marken bör bredband eller tomrör placeras i samma schakt.

Avfall
Såväl verksamheter som de enskilda bostadsfastigheterna inom planområdet skall uppfylla de krav som anges i kommunens föreskrifter om avfallshantering. Hämtning av hushållsavfall sker vid de enskilda fastigheterna. En station för återvinning finns vid Ljusterö färjeläge.

Övrigt tomt

Lotten A kommer att ha en tomtstorlek om ca 1 750 m².

Allmänt om området

Innebyområdet ligger på norra delen av ön nära Ljusterö Centrum. Ett lantligt läge med ängar och åkrar blandat med nybyggt. I närheten finns vacker svamprik skog. Promenadavstånd ca två kilometer till Ljusterö torg, skolor och kyrka.

På Ljusterö finns mycket att se och göra: golf, minigolf, konsthantverk, ett hembygdsmuseum, den vackra Ljusterö kyrka, naturreservatet på Östra Lagnö. Här finns flera restauranger, livsmedelsaffärer och ett bageri. Två kilometer till Ljusterö torg, där livsmedelsaffär, post, turistbyrå mm finns.

Ljusterö ligger i Roslagen i Stockholms norra skärgård. Ljusterö har färjeförbindelse och bilresan tar en dryg timme från Stockholm. Med Waxholmsbåten som stannar vid Hummelmora och Linanäs tar resan cirka två timmar.

BAD
Nära till sjön Skären med sandstrandsbad och klippor. Sjön som är otroligt ren och lämpar sig även bra för fiske. Bada kan du annars göra på lilla badberget eller klippbadet i Linanäs, i Kårnäs och på naturreservatet Östra Lagnö.

AFFÄRER & MATSTÄLLEN
Livsmedelsaffär (Tempo) och postkontor finns vid Ljusterö Torg som passeras vid vägskälet strax efter färjan. Vid Linanäs som ligger söderut där stora landsvägen ändar, ett par kilometer efter avfarten till Hummelmora, finns en pizzeria, ett bageri, och en uteservering vid stranden.

KOMMUNIKATIONER
Waxholmsbåten (www.waxholmsbolaget.se) trafikerar bryggan vid Hummelmora med två turer om dagen på sommaren. En annan linje lägger till vid Linanäs, på andra sidan ön. Turupplysningen har telefonnummer (08-) 679 58 30.
Bussar går till och från Stockholm via Åkersberga. Närmaste busshållplats är ute vid stora vägen, ca en kilometers promenad från fastigheten. Turupplysningen (www.sl.se) för bussarna har telefonnummer (08-) 600 10 00.

INFORMATION OM BUDGIVNING
De som deltar i budgivningen godkänner att budgivningslistan kan komma att delges köparen och säljaren, där namn & telefonnummer på budgivarna framkommer.
I vår roll som fastighetsmäklare är det viktigt att förmedla information mellan köpare och säljare utan att påverka denna. Alla bud vilka framförs till oss före kontraktsskrivningen måste vi förmedla till säljaren, detta oavsett om budgivningen kan verka "avslutad". Detta för att låta säljaren fatta sitt beslut. Köpet är alltså ej klart förrän kontraktet är undertecknat. Se vår hemsida för mer information angående budgivning, eller be mäklaren om mer skriftlig information.

* Skall Ni sälja Er bostad? Ring oss för en kostnadsfri värdering! * Jägholm Norrortsmäklarna - det fristående personliga företaget med de stora resurserna i Norrort. Tfn 08-540 875 75

Allmänt om fastigheten

  • Friköpt
  • Kommunaltvatten och avlopp betalas av köparen
  • Areal: 1 687 kvm
    Typ: Hörntomt/naturtomt
  • Andel i samfällighet/GA: Mellansjö GA:5 Last, Ledningsrätt: Vatten och avlopp, 0117-16/97

Byggnad

  • Mellansjö 1:37

Vill du anmäla dig? Välj på vilket sätt nedan.

Vill du anmäl ditt intresse för denna bostad?
Fyll i dina uppgifter nedan.